SoftOne

c82cc4e14a1d2c8c8ffff9840d24b558_S

SoftOne Technologies S.A.

е компания основанa през 2002г. , фокусирана над развитието на ERP, CRM, уеб и мобилни приложения.

Продуктовото портфолио на SoftOne напълно отговаря на нуждите на нарастващия и среден бизнес.

SoftOne е динамичен софтуерен доставчик със сериозно присъствие на международни пазара. С хиляди клиенти по целия свят и носители на множество награди за иновативност и лидерство на пазара.

Защо SoftOne е правилния избор за вашия бизнес

52ec984cc72302fd412e2aa145a6526c_S

  • изисква се минимална инвестиция
  • автоматизира всички бизнес процеси в компанията 
  • разполагате с важната за бизнеса информация в реално време
  • планирате и контролирате всички разходи и приходи
  • повишава нивото и качеството на обслужване към вашите клиенти 

Системи за управление на качеството

ce11944b98d0742eead2b016a253afd2_S

SoftOne непрекъснато инвестира в своите технологии с цел да осигури на своите клиенти иновативни решения, които напълно отговарят на техните  бизнеса нужди.

Международна дейност

6cff81ed2fd5fd02c6bfe5986e55231b_S

Продуктите и решенията на SoftOne отговарят на бизнес и технологичните спецификации на международно ниво. От основаването си, стратегията за растеж на фирмата включва предлагането на своите продукти и услуги на международно ниво. Разширяването в Централна и Източна Европа е главен приоритет за SoftOne.

soft1.eu
ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ