Stormshield

World-Wide-Web

Защита на Мрежи

Следващото поколение надеждни решения, сертифицирани на най-високо ниво в Европа, гарантират защитата на стратегическа информация и са разгърнати чрез партньорска мрежа от дистрибутори, интегратори и оператори в бизнеса от всякакъв мащаб, държавни институции и организации за отбрана по целия свят.

С модерни заплахи преминавайки покрай стандартните системи, нуждата от нов подход към сигурността е наложителна. Stormshield Network Security решенията се конструират около концепта за Multi-layer Collaborative Security. Този холистичен модел, базиран на активното сътрудничество между устройствата за сигурност на различните ни решения поставя началото на бъдещето на информационна системната защита в дълбочина. С доверени доставчици като, Arkoon и Netasq доставящи технология, която е сертифицирана с най-висок коефициент в Европа. Наградените сертификации и коефикации гарантират адаптивното ниво на сигурност за информация дори и на най-чувствителните корпорации и организации.

Защото решенията за сигурност представляват инвестиция за години на пред, продуктите на Stormshield Network Security предлагат необходимата модулност и характеристики, която да следи за бъдещи промени в информационната система.

В света на BYOD (Bring Your Own Device), собствениците на предприятията се сблъскат с предизвикателството да предпазват своите служители, като същевременно се развиват в крачка с времето.

Appliances

Със съвременните заплахи непрекъснато заобикалящи традиционните системи за защита, нуждата от нов подход към сигурността е неизбежна. Решенията на Stormshield Network Security са изградени върху Multi-layer Collaborative Security. Този комплексен модел, базиран на активната съвместна работа между устройствата за защита на различните ни решения бележи бъдещето на информационна система за задълбочена защита.

Като доверени търговци, Stormshield внедрява технологии, които са сертифицирани с най-високите нива в Европа (EU RESTRICTED, NATO RESTRICTED, and ANSSI EAL4+). Наградените сертификати и квалификации гарантират адаптирано ниво на защита на стратегическите данни, на дори най-чувствителните корпорации и организации.

SNS-EN-SN510-SN710-SN910

Stormshield
ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ