SoftONE ERP

images

Soft1 Open Enterprise Value & Value Plus, Global & Global Plus
За да бъдете успешни в бизнеса…

трябва да бъдете гъвкави и лесно да се адаптирате. Да бъдете по-отворени към вашите клиенти, партньори, доставчици и служители.

За да се развивате…

е необходимо да можете да отговаряте на изискванията на своите клиенти, предлагайки им по-добри услуги на по-ниски цени.

За да управлявате ефективно…

трябва да разполагате с важната информация в реално време.  Да имате на разположение актуални данни и отчети, които да можете да анализирате във всеки един момент.

Soft1 Open Enterprise Edition, новото поколение софтуер от Soft1 наистина променя начина, по който правите бизнес!

Работейки върху облачната платформа на Microsoft Windows Azure, новото издание се възползва от уникалните предимства на облака и  включва модерни  решения, предлагайки всичко от което имате нужда, за да рационализирате и автоматизирате бизнес процесите и да управлявате ежедневните транзакции.

Достъпни като Software as a Service (SaaS) модел, който на практика представлява абонаментен лиценз, Soft1 Open Enterprise Edition напълно освобождава вашия бизнес от допълнителни средства за хардуер и поглъщащи времето задачи по обслужването му, позволявайки Ви да намалите значително разходите си.

Soft1 Open Enterprise Edition се предоставя като, pay-as-you-go решение, което ви позволява незабавно да се справите с нарастващите нужди, докато се наслаждавате на всички нови възможности и подобрената функционалност, без нуждата от огромни първоначални инвестиции.

Soft1 Open Enterprise Edition предоставя възможността да работите от всякъде, като предлага уеб и мобилно приложение, за да можете да управлявате вашия бизнес по всяко време, от всяко устройство.

Soft1 Open Enterprise Edition 

Основни модули и функционалности:


 • Управление на складове и стоки

   Различни фирми/офиси, множество складове, складови помещения – рафтове, алтернативни/кореспондентни артикули, цвят & размер, серийни номера, партиди, групи и пакети от артикули, услуги

 • Управление на финанси

  Главна счетоводна книга, ДМА, приходи-разходи, вземания & плащания, каси & управление на плащания, отворени позиции, кредитни карти, сетълмент и вноски, бюджети, Международни счетоводни стандарти (МСС), Аналитично счетоводство, Факторинг, Основно ценообразуване (ABC)

 • Търговска дейност

  клиенти, доставчици, Дебитори & кредитори, продажби, поръчки, електронни фактури , продажби на едро, лоялни клиенти, управление на търговски екипи, многовалутност, внос & износ, бизнес отдели, ценови политики, кредитни политики, маршрути & географски области, консолидирани отчети, управление на корпоративна група, одобрения и съгласувания, инсталации & договори

 • CRM

  управление на проекти, услуги, технически/сервизни екипи, договори, бизнес процеси, календари (групови & лични), CRM продажби & маркетинг

За компании със следните характеристики:


  Годишен оборот: > 500.000€

Брой служители: > 5

Промишленост: Търговия, производство, дистрибуция и услуги…
Стандартни абонаментни планове

VALUE

6700

потребител/месец

 • Управление на складове
 • Търговска дейност
 • Контрагенти
 • Управление на финанси
 • Инструменти за отчети
 • eINVOICE Connector
 • Инструменти за персонализиране
 • 5 допълнителни модула по ваш избор

VALUE PLUS

7500

потребител/месец

 • Управление на складове
 • Търговска дейност
 • Контрагенти
 • Управление на финанси
 • Персонализирани отчети
 • eINVOICE Connector
 • Инструменти за персонализиране
 • Счетоводство
 • CRM

GLOBAL

7500

потребител/месец

 • Управление на складове
 • Търговска дейност
 • Контрагенти
 • Управление на финанси
 • Персонализирани отчети
 • eINVOICE Connector
 • Инструменти за персонализиране
 • 7 допълнителни модула по ваш избор

GLOBAL PLUS

10000

потребител/месец

 • Управление на складове
 • Търговска дейност
 • Контрагенти
 • Управление на финанси
 • Персонализирани отчети
 • eINVOICE Connector
 • Инструменти за персонализиране
 • Счетоводство
 • CRM
 • Производство

*Посочените цени не включват ДДС

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ