Service Desk portal

Портал за техническо обслужване (Service Desk portal) за отдел „Управление на съоръженията“ : Система за автоматизиране и повишаване на ефективността на процесите по заявяване, изпълнение, осъществяване на контрол и анализ на резултатите за извършване на технически услуги и отстраняване на проблеми в няколко области – ел. инсталации, телекомуникации, строителни дейности, ВиК, ТОВК, превозни средства.

LATEST WORK