Annual Performance appraisal

Портал за изготвяне на годишните оценки на персонала за отдел Човешки ресурси (Annual Performance appraisal HR portal ): форми за въвеждане и редактиране на информация за служителите; йерархична структура на управление и видимост на информацията според нивото на длъжността на потребителя; поставяне на годишни цели;

LATEST WORK