System control

Система за управление на  потока от вътрешни документи, имплементация със съществуващата система по  ISO 9001. Управление на входяща и  изходяща електронна поща и вътрешен документооборот. Разработени темплейти на вътрешни сайтове за различните отдели и проекти.

LATEST WORK