HR and IT Portal

Информационен портал за отделите човешки ресурси и ИТ. HR and IT Portal – статични страници, регистрационни форми, онлайн формуляри и създаване на документи (напр. командировъчни).  Портал за самообучение (Self-Learning)  – генериране на тестове, онлайн попълване на тестове, оценяване и статистики.

LATEST WORK