Warranty project

Системата гарантира само актуални, проверени и одобрени, версии на договори, за дистрибуция с външни с организации;  – специализирана процедура по създаване и актуализация на договорите, която гарантира, че направените корекции и актуализации в съответните части от договора са извършени от съответните отговорни отдели (правен, счетоводство, финансов и т.н.)  и одобрени от ръководството.

LATEST WORK