• Nevena Botseva
  • 9087 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Новата Европейска регулация EU General Data Protection Regulation (GDPR) е най-важната промяна в Европейското законодателство, касаещо защитата на личните данни от 20 години насам. GDPR Технологични предизвикателства GDPR всъщност е нов задължителен регламент за защита на личните данни на гражданите на страните - членки на ЕС. Той въвежда нови изисквания за работа с личните данни на клиентите и партньорите на компаниите и влиза в сила от 25 Май 2018г. GDPR, накратко от General Data Protection Regulation (или Общ регламент относно…

READ MORE
LATEST WORK